Årets presentasjoner Av Kristin Gjøvåg den 19. november 2018

Presentasjonene fra de ulike foredragsholderne som ønsker å tilgjengeliggjøre sin presentasjon blir lagt inn inder fanen «foredragsholdere».

Foredragsholderne er selv ansvarlige for bilder og innhold.