Sykehusbyggkonferansen er i gang! Av dinamo den 28. november 2017

300 påmeldte har samlet seg til årets Sykehusbyggkonferanse. Konferansen, som foregår i Trondheim og som går over to dager, er en viktig del av arbeidet med erfaringsutveksling som Sykehusbygg jobber med.

Dagens konferansierer Marte Lauvsnes og Rune Reinaas åpnet konferansen med å fortelle om viktigheten av erfaringsutveksling. Årets program retter søkelyset blant annet på innovasjon og utvikling i både byggenæringen og helsesektoren, samt den teknologiske utviklingen.

Ann Elisabeth Wedø, Administrerende direktør i Sykehusbygg startet med å ønske velkommen. Den fullsatte salen hørte på når Wedø fortalte om kompleksiteten i oppgavene Sykehusbygg står foran, med ett ben i en byggenæring som digitaliseres, og om teknologitrender i helsesektoren og hvordan de påvirker planlegging av nye sykehusbygg.

– Digitalisering og kompetanseoverføring på tvers av prosjektene er en forutsetning for å lykkes, samt en forståelse for hvordan bruke og innføre teknologi. Det krever at vi kontinuerlig følger med på utviklingen. Fremtidens sykehus er både fysiske og virtuelle sykehus, fortalte Wedø.

Teknologi på dagsordenen
Hvordan bruke teknologi i nye bygg, og i behandling av pasienter er mye av temaet på dag en. Helge Stene Johansen, barnelege og fagdirektør i Sykehuset Østfold, fortalte om utfordringene og gevinstene gjennom digitalisering i Sykehuset Østfold og at nye IKT-løsninger betyr endring i arbeidsprosesser. Fra Finland kom Pekka Sivonen, Excecutive Director fra TEKES, Finnish Funding Agency of Innovation, som fortalte om Finlands store helsesatsing. Med 500 millioner euro årlig skal de utvikle helseteknologi, og hjelpe fram innovasjon i helsesektoren. Sivonen var også ivrig etter et nordisk samarbeid:

– Helsesektoren vil endre seg raskere enn den har gjort tidligere, på grunn av teknologi og Big Data. Trolig vil helsetjenestene forandre seg mer de neste 20 årene enn hva de har gjort de siste 200 årene. Hvor vil konkurransen komme fra, er det Kina, Usa eller Norden?, spurte Pekka Sivonen.

Konferansen arrangeres for tredje året på rad, og den to dager lange konferansen har et spekket program, med foredragsholdere fra både inn- og utland.