Sykehusbyggkonferansen 2017: Dypdykk på konferansens siste dag Av Sykehusbygg HF den 29. november 2017

Dag to på Sykehusbyggkonferansen startet med parallelle sesjoner hvor deltakerne på konferansen valgte ett av tre temaer de ønsket å gjøre et dypdykk i. Konferansens temaer var Bygg for psykisk helse, Smittevern og Effektiv byggeprosess.  

Den første sesjonen Bygg for Psykisk Helse samlet mange deltakere. Temaet har fått mye fokus de siste årene, og spørsmålet om hva som er viktig i utformingen av bygg som både skal ha fokus på pasientenes beste i tillegg til de ansattes sikkerhet stod sentralt i denne sesjonen.

Et av foredragene handlet om HELIX – et moderne rettspsykiatrisk behandlings- og utredningsmiljø i Sverige. Magnus Kristiansson, assisterende virksomhetssjef og sikkerhetsansvarlig, fortalte om utformingen av bygget og hvordan de gikk frem i planleggingsprosessen. På grunn av type pasienter var det viktig at bygget hadde en kombinasjon av høy sikkerhet, både for pasienter og de ansatte, og et lyst og moderne arbeids- og behandlingsmiljø. Både kunst og nærhet til naturen var viktige elementer i utformingen av det lyse behandlingsmiljøet.

– Naturen og kunst var viktig fordi bygget skulle være rikt på opplevelse og stimuli, men ikke noe som kunne bli vanskelig å håndtere for en ansatt, fortalte Kristiansson.

På agendaen var også ledelses- og organisasjonskonsulent ved Roskilde Hospital, Tilda Rye Andersen som hadde et foredrag om den nye rettspsykiatrien i Sct.Hans Hospitalet Roskilde, samt Arild Vassenden som fortalte om planleggingen av nye sikkerhetspsykiatribygg i Norge. Rune Reinaas, sykehusplanlegger i Sykehusbygg var møteleder.

 

Workshop med viktige innspill

Den største sesjonen med temaet effektiv byggeprosess, ble ledet av fagansvarlig for BIM i Sykehusbygg, Kjell Ivar Bakkmoen. Som innledning presenterte han Sykehubygg sitt perspektiv, oppdrag og metodeutvikling – blant annet gjennom standardromskatalog og tidligfaseveileder. Videre i programmet ble det presentert ulike perspektiver fra prosjekter i Kirkenes, Tønsberg, California og også fra det nye LHL-sykehuset ved Gardermoen.

Sesjonen ble avsluttet med en workshop hvor over 150 deltakere bidro med konkrete tilbakemeldinger og anbefalinger til Sykehusbygg. Bakkmoen er svært fornøyd med tydelige tilbakemeldinger som Sykehusbygg kan jobbe videre med.

– Vi har fått mange verdifulle innspill i dag som la grunnlag for gode diskusjoner. Nå skal vi samle alle innspillene og ta de med oss i det videre arbeidet i Sykehusbygg.

Blant deltakerne var Espen Glendrage fra Halton AS. Han presenterte innspillene fra hans bord. – Vi er svært positive til organisasjonen Sykehusbygg. Det er en ung organisasjon med mye bra tanker og vi oppfatter at de ønsker å søke råd. Opplevelsen er nok litt at det er noe avstand mellom ledelsen og administrasjonen og prosjektorganisasjoner. Sykehus er spesielle bygg, tekniske bygg, som er blant de vanskeligste å bygge. Derfor tror vi også at det å bruke en dag eller to ekstra på dialogkonferanser er en veldig god investering. Videre anbefaler vi at bransjen gis så god forutsigbarhet som overhodet mulig, slik at vi kan rigge oss for framtiden og være gode bidragsytere inn i prosessen.

 

Fremtidens utfordringer

Den siste parallellsesjonen hadde temaet smittevern. Et komplisert tema, men spesielt viktig å tenke på i planlegging av sykehusbygg. Særlig interessant med utfordringene i tiden – som antibiotika resistens og mulige pandemier som kommer av klimakatastrofene, kunne møteleder Ole John W. Frøland, prosjektleder i Sykehusbygg, fortelle.

Overlege Torstein Holmdahl, og Chef for programkontoret, Peter Lanbeck, ved Skåne Universitetssykehus fikk starte sesjonen og fortalte om deres erfaringer fra klinikken i Skåne. Universitetsklinikken er designet for å forhindre smitte mest mulig, og hvilke faktorer som må med, om man skal ha være forberedt på en verden uten antibiotika.

Marit Glende Johnsen, leder på operasjonsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus viste at man ikke trenger å ha et nytt og moderne bygg for å være med på å hindre smitte. Johnsen fortalte at det viktigste er selve driften på sykehuset. Den må koordineres slik at man hindrer smittespredning i størst mulig grad. Behov for strenge, felles regler, og fokus på detaljer – som for eksempel hvilket stoff antrekket er lagd av, var alle faktorer som hjalp Lovisenberg Diakonale Sykehus å minke smitterisikoen.

Smittevern-sesjonen ble avsluttet av Liv Haugen, spesialrådgiver medisin i Sykehusbygg, som fortalte om byggveilederen for smittevern som Sykehusbygg er med på å utvikle.

– Smittevern har en viktig plass i planleggingen av Sykehus. Dette er et område som er lite forsket på, men som også er veldig komplisert. Det har en sentral plass i alle deler av bygg- og planleggingsfasen og derfor er vi i prosessen med å utarbeide en byggveileder, fortalte Liv Haugen, spesialrådgiver medisin i Sykehusbygg.

 

Neste års konferanse er satt til 12. – 13. November 2018.

Hold av datoen!