Egil Lingås

Egil Lingås
  • Dr. med. - spesialist i mikrobiolog

Egil er dr.med, spesialist i medisinsk mikrobiologi  og avdelingsleder for avdeling for smittevern ved Oslo Universitetssykehus og har lang erfaring med forebygging av infeksjoner i helsetjenesten, og er engasjert i utfordringer omkring hygiene og bygg.

Egil deltar i parallellsesjon for smittevern, dag 2.

 

Mine foredrag