Helge Stene Johansen

Helge Stene Johansen
  • Barnelege og fagdirektør i Sykehuset Østfold.

Helge presenterer på Sykehusbyggkonferansens dag 1.

Helge er barnelege og fagdirektør Sykehuset Østfold. Tidligere prosjektdirektør for OU prosjektet mot nytt sykehus Kalnes og Moss