Torstein Holmdahl

Torstein Holmdahl
  • Överläkare Infektionskliniken Skånes universitets sjukhus Malmö

Torstein Holmdahl deltar sammen med Peter Lanbeck i paralellsesjon for smittevern.

Torstein är överläkare på Infektionskliniken Skånes universitets sjukhus Malmö. Forskningsmässigt är Torstein intresserad av sjukhus design ur ett smittspridnings perspektiv, no touch decontamination samt norovirus spridning och avdödning.

En ny infektionsklinik färdigställdes i Malmö 2010. De idéér som låg bakom programmet har dokumenterats vetenskapligt och blivit en del av Torsten Holmdahls nyligen framlagda avhandling vid Lund Universitet.

Mine foredrag