Klimaendringene stiller krav til fremtidens sykehus Av Kristin Gjøvåg den 30. september 2018

Årets konferanse har en egen del som omhandler miljø og klima. Hvordan skal sykehusprosjektene møte lavutslippsamfunnet? Våre nye sykehusbygg skal ha en levetid på 50-60 år. Er vi forberedt på det som kommer, er kravene tilpasset morgendagens ekstremvær?

Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester på Meteorologisk institutt, kommer for å snakke om hvordan endringer i klima vil stille nye krav til bygninger og infrastruktur.
Få bedre innsikt ved å delta på parallellsesjon 4  tirsdag 13.november:

Miljø og klima – hvordan sykehusene skal møte lavutslippssamfunnet.

Se hele programmet for konferansen her