Programmet til Sykehusbyggkonferansen 2018 tar form Av Sykehusbygg HF den 14. mai 2018

På Sykehusbyggkonferansen 2018 setter vi fokus på hva som skjer både ute i verden og her hjemme når det gjelder planlegging, utvikling og bygging av sykehus. Snart kan du melde deg på konferansen!

12-13. november arrangeres Sykehusbyggkonferansen på Scandic Nidelven i Trondheim. Programmet for konferansen begynner å ta form, og samler noen av de mest interessante foredragsholderne på feltet. Vi ser frem mot to spennende dager med faglig input og dialog.

Se konferanseprogrammet her