Fremtidens helsetjeneste: Fra Hospitals til Home-spitals. Av Morten Smidesang den 12. november 2018

Verktøyene er digitale, løsningen er samarbeid, og alt må ta utgangspunkt i pasientenes behov. Slik oppsummerer spesialister, brukere og ansatte fremtidens helsetjeneste.

 – 80% av helsetjenestene som utføres på sykehus i dag vil gjøres fra små mobile enheter nær hjemmet, eller i hjemmet i fremtiden.

Påstanden kommer fra Daniel Charitee i Deloitte, som mener at digitaliseringens effekt på helsesektoren vil bli enorm. Blant annet peker han på digitale helseplattformer med kunstig intelligens, som vil gi brukerne mulighet til å følge opp sin egen helse. Dette vil ifølge Charitee få betydning for samspillet mellom bruker og behandler.

-Vi har flinke fagspesialister i helsesektoren. Men vi er ikke så flinke til å organisere og bruke de riktig. Fremtidens sykehus er personlige og digitale. Legen vil fremdeles ha en viktig rolle som samtalepartner, men de beste rådene vil ikke nødvendigvis komme fra en person.

Større pasientmedvirkning

Charitee får støtte fra Kisten Haugland, som er avdelingssjef for forskning og forebygging i kreftforeningen. I sitt foredrag om fremtidens helsesektor fra et brukerperspektiv, trakk hun frem samarbeid og sterkere pasientmedvirkning som nøkkelfaktorer.

– Når nye sykehus bygges må det legges til rette for samhandling. Vi er nødt til å tenke team når vi planlegger fremtidens helsetjeneste, og vi er nødt til å inkludere pasienten som en del av teamet.

At bosted skal ha betydning for hvordan helsetjenestene skal utøves vil hun ikke høre snakk om.

– Som pasient tar jeg som en selvfølge at jeg kan få det samme tilbudet uansett hvor jeg bor i landet. 

Løsningene er på vei

Ifølge Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, er løsningene på vei.

– I 2035 foregår minst 20% av poliklinikkbesøkene uten at pasienten møter opp på sykehuset. Alt vi gjør handler om å legge til rette for møtet mellom bruker og behandler. Det betyr ikke at bruker og behandler alltid vil møtes fysisk.

I sitt foredrag om hvordan store endringer vil påvirke planlegging, bygging og drift av sykehus, pekte han på løsninger som bringer kompetanse til pasienten.

– I 2035 foregår minst 20% av poliklinikkbesøkene uten at pasienten møter opp på sykehuset. Verdens første pasientfrie sykehus er allerede bygget i USA. Det er et virtuelt sykehus hvor leger og sykepleiere kan operere og overvåke pasienter på sykehus andre steder i landet. Prinsippet er at kompetansen kommer til pasienten, slik at pasienten slipper å flyttes rundt.

Flere land er i gang med testing av fjernbehandling, og skal vi tro Moan er dette noe vi vil se mer av også i Norge i årene som kommer.

– I Canada står operasjonsroboten på et sykehus, mens legen som opererer sitter i et annet sykehus. Med 5G nettet som er like rundt hjørnet i Norge vil dette bli enklere, avslutter han.