Varelogistikk i sykehusplanlegging Av Kristin Gjøvåg den 23. oktober 2018

Hvordan ivareta konsepter og løsninger tidlig nok i planleggingen og utvikling av nye sykehus?

På parallellsesjon 1, dag 2, får tilhørerne blant annet høre om hvordan logistikkløsninger må  planlegges tidlig i byggefasen. Det blir også et foredrag om hvilke logistikkløsninger vi tror kommer i framtiden. Sykehusbyggs egen fagansvarlig for logistikkløsninger, Bjørn Bakken, vil lede oss gjennom denne parallellsesjonen med flere spennende foredrag om ulike logistikkutfordringer.